Nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng ủy trường, của Tỉnh đoàn Long An cũng như tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của đoàn viên trường đáp ứng nhu cầu xã hội, BTV Đoàn trường đã Quyết định thành lập CLB Lý luận trẻ trực thuộc Đoàn trường.

Ngày 01-4-2021, tại Hội trường lầu 1 Nhà hàng sinh viên, Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức lễ ra mắt và sinh hoạt lần 1 Câu lạc bộ Lý luận trẻ.Tham dự chương trình có Bí thư đoàn trường – Đ/c Nguyễn Thị Bảo Châu cùng Ban chủ nhiệm của CLB Lý luận trẻ vừa ra mắt.

Bí thư Đoàn trường – Nguyễn Thị Bảo Châu phát biểu giao nhiệm vụ cho CLB
Bí thư Đoàn trường – Nguyễn Thị Bảo Châu phát biểu giao nhiệm vụ cho CLB

CLB Lý luận trẻ được thành lập nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho đoàn viên là điều rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đứng trước một không gian mạng có rất nhiều thông tin, vấn đề đòi hỏi cần phải có sự định hướng cho đoàn viên, thanh niên. CLB Lý luận trẻ còn là một diễn đàn để đoàn viên, thanh niên có cơ hội phản biện trên không gian mạng xã hội; tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội .Thông qua sinh hoạt của CLB Lý luận trẻ sẽ nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời báo cáo, tham mưu định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đ/c Nguyễn Hữu Đang – Phó Chủ nhiệm CLB công bố quyết định thành lập CLB
Đ/c Nguyễn Hữu Đang – Phó Chủ nhiệm CLB công bố quyết định thành lập CLB

Với mục tiêu nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên của Trường, CLB Lý luận trẻ sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, diễn đàn, hội thảo; nghe báo cáo chuyên đề của các chuyên gia trên các lĩnh vực, phạm trù nghiên cứu các vấn đề lý luận đặt ra; thăm quan giao lưu về các vấn đề lý luận mà thành viên câu lạc bộ quan tâm. Bên cạnh đó, CLB Lý luận trẻ cũng nên tổ chức đấu tranh chính trị thông qua các bài viết, các quan điểm đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch thông qua trang fanpage Lý luận trẻ; tuyên truyền những gương người tốt, việc tốt, những quan điểm đúng đắn để nhân rộng những giá trị nhân văn, thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho CLB, Bí thư Đoàn trường – Nguyễn Thị Bảo Châu nhấn mạnh: Ban Chủ nhiệm CLB sẽ dành nhiều tâm huyết, nghiêm túc, trách nhiệm để điều hành thật tốt để CLB Lý luận trẻ sẽ trở thành điểm sáng trong nâng cao chất lượng lý luận chính trị của và định hướng đoàn viên, thanh niên; góp phần lan tỏa những chủ trương của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn đến với đoàn viên, thanh niên Trường; đồng thời tạo môi trường, sân chơi để giới trẻ có cơ hội rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị. Với những vấn đề lý luận đưa ra bàn bạc, trao đổi phải gắn bó chặt chẽ và có sự tương tác với các vấn đề thực tiễn đang đặt ra với đoàn viên, thanh niên, không chỉ trong phạm vi Đoàn Trường mà rộng hơn là đối với tình hình thanh niên cả nước.

Chủ nhiệm CLB – Đ/c Trương Phú Quí trình bày chuyên đề sinh hoạt lần 1 của CLB
Chủ nhiệm CLB – Đ/c Trương Phú Quí trình bày chuyên đề sinh hoạt lần 1 của CLB

Các thành viên trong CLB cần tích cực phát huy trí tuệ, sự năng động, sáng tạo của bản thân, đồng thời vận động và định hướng đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, tích cực tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, nghĩa cử cao đẹp trong xã hội góp phần thiết thực nâng cao trình độ lý luận chính trị cho bản thân.
Ngay sau buổi ra mắt, CLB đã tổ chức sinh hoạt lần thứ nhất với chuyên đề: “Công tác giáo dục lý luận chính trị trong tổ chức đoàn”, “Nhận diện, đấu tranh với thủ đoạn lợi dụng sự phát triển của công nghệ để chống phá, các website, blog giả mạo”.

Ra mắt CLB Lý luận trẻ Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và Ban Chủ nhiệm CLB
Ra mắt CLB Lý luận trẻ Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và Ban Chủ nhiệm CLB

Trong thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục phát huy những hiệu quả trong tuyên truyền, mở rộng những ý tưởng, mô hình mới, sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên, đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả và trình độ lý luận đối với đội ngũ cán bộ đoàn trẻ.

Đoàn Trường