Nhằm thực hiện công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, góp ý xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA). Đồng thời tạo cơ hội cho các bạn Thanh niên, sinh viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân, và có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vừa qua, ngày 21-03-2021 Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức buổi Lễ kết nạp cho 20 đồng chí là những thanh niên ưu tú vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Về dự lễ kết nạp đoàn viên mới có sự tham gia của Đ/c Lâm Thị Hồng – UV.BCH Đảng ủy, Đ/c Trương Phú Quí – Phó Bí Thư Đoàn trường cùng với sự tham gia của các đ/c ban cán sự, đoàn viên, thanh niên trong các chi đoàn
Về dự lễ kết nạp đoàn viên mới có sự tham gia của Đ/c Lâm Thị Hồng – UV.BCH Đảng ủy, Đ/c Trương Phú Quí – Phó Bí Thư Đoàn trường cùng với sự tham gia của các đ/c ban cán sự, đoàn viên, thanh niên trong các chi đoàn

Trước thời khắc long trọng của buổi lễ kết nạp, các đồng chí đoàn viên, thanh niên của trường được dịp điểm qua một số trang sử hào hùng và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn TNCS, cũng như báo cáo về quá trình phấn đấu của thanh niên khi vào Đoàn và nhận nhiệm vụ mới của người Đoàn viên từ đ/c Nguyễn Hữu Đang – UV.BTV Đoàn trường và đ/c Trương Phú Quí – Phó Bí Thư Đoàn trường chia sẻ.

Ngay sau đó Đ/c Lâm Thị Hồng thực hiện trao Nghị quyết kết nạp và thẻ đoàn viên cho các đoàn viên mới tại buổi lễ
Ngay sau đó Đ/c Lâm Thị Hồng thực hiện trao Nghị quyết kết nạp và thẻ đoàn viên cho các đoàn viên mới tại buổi lễ
Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, long trọng, đúng trình tự và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn
Buổi lễ được tổ chức trong không khí trang nghiêm, long trọng, đúng trình tự và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn
data
data
Các đoàn viên mới “xin hứa” và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuổi trẻ thanh niên Long An
Các đoàn viên mới “xin hứa” và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuổi trẻ thanh niên Long An

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, trước chân dung của Bác Hồ vĩ đại, đồng chí Nguyễn Công Bách Phúc đến từ chi đoàn 20TC đoàn viên mới - đại diện cho 20 Đoàn viên mới đã đọc lời hứa quyết tâm ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; hăng hái học tập, rèn luyện, sáng tạo; xung kích, tình nguyện, đoàn kết.

Công tác bồi dưỡng kết nạp, phát triển đoàn viên mới là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, góp phần đưa tổ chức của thanh niên Việt Nam luôn vững mạnh. Với những thế mạnh của lớp đoàn viên trong thời đại mới, với ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, các bạn sẽ là lớp đoàn viên tiếp tục phát huy truyền thống của tổ chức Đoàn, truyền thống cách mạng của quê hương, viết tiếp những trang sử vẻ vang, đầy tự hào xứng đáng là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Văn Thị