Hưởng ứng Ngày thanh niên Long An cùng đồng hành chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1931 - 03/02/2021), ngày 29-01-2021 Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) phối hợp Tỉnh đoàn Long An đưa sinh viên trường đến viếng và chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh.

Tại đây, các sinh viên thực hiện nhặt rác, nhổ cỏ,…
Tại đây, các sinh viên thực hiện nhặt rác, nhổ cỏ,…
… quét dọn, chăm sóc khuôn viên nghĩa trang
… quét dọn, chăm sóc khuôn viên nghĩa trang
data
data

Đến viếng và chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An là một trong những chuỗi hoạt động của công trình thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Long An, giai đoạn 2019 – 2022 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục về truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong lực lượng sinh viên, đoàn viên thanh niên Trường DLA nói riêng và tỉnh nhà Long An nói chung.

Văn Thị