Thiết thực tổ chức các hoạt động của tuổi trẻ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện kế hoạch của BTV Tỉnh đoàn Long An về việc tiếp tục thực hiện công trình thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Long An, giai đoạn 2019 – 2022. Ngày 09-10-2020, Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã phối hợp đưa hơn 50 sinh viên, đoàn viên thanh niên của trường đến viếng và chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Long An.

data

Tại buổi ra quân, các sinh viên, đoàn viên thanh niên khẩn trương tiến hành quét dọn, cắt, nhổ cỏ và làm vệ sinh môi trường trong toàn bộ khuôn viên của nghĩa trang, tạo cảnh quang môi trường trong khuôn viên nghĩa trang sạch, đẹp và thông thoáng.

data

Chăm sóc công trình Nghĩa trang liệt sỹ là một trong những nội dung quan trọng của tuổi trẻ hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thông qua hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong lực lượng sinh viên, đoàn viên thanh niên. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của sinh viên, đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn, tôn tạo và làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. Từ đó, hun đúc tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, khích lệ thanh niên ra sức phấn đấu lao động, học tập xứng đáng với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

data
data

Ban Thông tin