Thực hiện kế hoạch của UBKT Tỉnh đoàn Long An và kế hoạch của UBKT Đoàn trường về việc kiểm tra, giám sát năm 2020. Ngày 07-10-2020, Ủy ban Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tiến hành buổi kiểm tra chuyên đề Đoàn cơ sở trường năm 2020 với các nội dung: kiểm tra tiến độ thực hiện tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường năm 2020; công tác thu, chi đoàn phí ; việc xét đủ điều kiện chuẩn tham gia hoạt động phong trào cho đoàn viên sinh viên năm học 2019-2020.

data

Thông qua hoạt động kiểm tra chuyên đề nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 theo GUTD, đồng thời nắm bắt, đánh giá đúng thực tế kết quả triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường ĐH KTCN Long An, làm căn cứ đánh giá giao ước thi đua năm 2020.

data

Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn trường với các chủ trương, nội dung trọng tâm theo chủ đề công tác năm. Qua đó, kịp thời đề xuất các giải pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện; tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện, có biện pháp chỉ đạo phù hợp nhằm thực hiện tốt kế hoạch trong những năm tiếp theo.

data

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Châu – Bí thư Đoàn trường đã ghi nhận, đánh giá những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên Trường ĐH KTCN Long An trong thời gian qua và mong muốn các cán bộ, đoàn viên cơ sở trường hoàn thành tốt công tác của mình góp phần xây dựng Đoàn trường nói riêng và Trường DLA nói chung ngày càng vững mạnh.

Ban Thông tin