Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm học 2019 - 2020, nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn. chiều ngày 25/9/2020, BCH Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng Cán bộ Đoàn cho hơn 30 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn các lớp, với các chuyên đề chính:

Đ/c Đặng Thị Thùy Trâm báo cáo chuyên đề về “Kỹ năng sinh hoạt CLB, đội, nhóm trong sinh viên”
Đ/c Đặng Thị Thùy Trâm báo cáo chuyên đề về “Kỹ năng sinh hoạt CLB, đội, nhóm trong sinh viên”
Đ/c Nguyễn Trường An, UV.BCH Đoàn Trường với chuyên đề “Kỹ năng sinh hoạt Đoàn hiện nay”
Đ/c Nguyễn Trường An, UV.BCH Đoàn Trường với chuyên đề “Kỹ năng sinh hoạt Đoàn hiện nay”
Chuyên đề “Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể trong thanh niên” được đ/c Nguyễn Hữu Đang, UV.BTV Đoàn Trường báo cáo
Chuyên đề “Kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể trong thanh niên” được đ/c Nguyễn Hữu Đang, UV.BTV Đoàn Trường báo cáo

Các chuyên đề được báo cáo viên thể hiện bằng những câu chuyện cụ thể, gần gũi để sinh viên dễ tiếp cận, nội dung vẫn đảm bảo gắn với quan điểm, chủ trương đường lối, đồng thời bám sát định hướng từng chuyên đề. Thông qua buổi tập huấn sẽ giúp cán bộ, đoàn viên, sinh viên DLA trang bị sâu hơn về các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tạo điều kiện cho các cán bộ, đoàn viên giao lưu học hỏi thêm những kinh nghiệm, những mô hình hay để góp phần tạo nên sự chuyển mới trong công tác đoàn tại DLA thời gian tới.

Ban Thông tin