Theo kế hoạch hàng tháng, Đoàn viên, sinh viên thuộc các khoa Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tiếp tục thực hiện chăm sóc giàn cây “Triệu Đô” thuộc Công trình thanh niên “Màu xanh DLA năm 2020” của trường.

Đoàn viên, sinh viên tu sửa, chăm sóc công trình “Màu xanh DLA”
Đoàn viên, sinh viên tu sửa, chăm sóc công trình “Màu xanh DLA”
data

Thông qua hoạt động này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn viên, sinh viên DLA trong các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, các hoạt động an sinh xã hội... Đồng thời, việc làm của các bạn góp phần tạo môi trường cảnh quan Xanh-Sạch-Đẹp trong khuôn viên trường.

Đoàn viên, sinh viên thay phiên nhau tưới nước cho giàn cây
Đoàn viên, sinh viên thay phiên nhau tưới nước cho giàn cây
Một trong những công trình “Màu Xanh DLA”
Một trong những công trình “Màu Xanh DLA”
Sinh viên DLA thực hiện chăm sóc, tưới cây định kỳ
Sinh viên DLA thực hiện chăm sóc, tưới cây định kỳ

Ban Thông tin

Từ khóa: màu xanh dla, dla