Đoàn viên, sinh viên thuộc các Khoa của Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) vừa tiến hành thực hiện trồng mới và chăm sóc “Giàn cây đô-la bằng cách tái chế các chai nhựa đã qua sử dụng”. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch thực hiện công trình thanh niên “Màu xanh DLA” năm 2020.

Giàn Đôla - Thành quả của Đoàn viên DLA
Giàn Đôla - Thành quả của Đoàn viên DLA

Thay vì vứt những chai nhựa đã qua sử dụng vào thùng rác, Đoàn viên DLA đã tận dụng lại và chế tạo chúng thành những công cụ hữu ích. Sẽ càng thú vị nếu đó là một tác phẩm nghệ thuật, vừa có thể bảo vệ được môi trường.

data
data

Hàng tháng, Đoàn viên của mỗi Khoa sẽ luân phiên nhau chăm sóc công trình này. Việc làm của các bạn vừa tạo cảnh quan xanh, đẹp cho DLA vừa thể hiện thái độ tích cực của các bạn đối với môi trường xung quanh. Hiện công trình này đã được nhân rộng khắp khuôn viên trường.

data
data
Công trình sẽ được nhân rộng khắp khuôn viên trường
Công trình sẽ được nhân rộng khắp khuôn viên trường

Ban thông tin