Hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đoàn trường DLA đã thực hiện một số công trình thanh niên xung quanh trường học. Màu xanh DLA đang phủ khắp khuôn viên trường.

Cây Đô la được trồng trong những chai nhựa tái chế
Cây Đô la được trồng trong những chai nhựa tái chế
Dàn đô la được Đoàn viên DLA chăm sóc thường xuyên
Dàn đô la được Đoàn viên DLA chăm sóc thường xuyên
data
data
Công trình thanh niên với chủ đề “Màu xanh DLA”
Công trình thanh niên với chủ đề “Màu xanh DLA”

 

Ban thông tin