Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 06/10/2019, Đoàn trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức cho đoàn viên sinh viên đang sinh hoạt tại Chi đoàn các lớp tham gia cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Đông đảo đoàn viên sinh viên Chi đoàn các lớp hào hứng tham gia cuộc thi
Đông đảo đoàn viên sinh viên Chi đoàn các lớp hào hứng tham gia cuộc thi

Cuộc thi nhằm giúp đoàn viên sinh viên DLA ghi nhớ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ, những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; những nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm Dân vận, tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; những tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam; những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Thí sinh dự thi làm bài trắc nghiệp, trực tuyến trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn với thời gian 10 phút cho 30 câu hỏi. Nhiều đoàn viên sinh viên rất tâm đắc với kết quả làm bài thi của mình về những bài học tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Đoàn trường DLA

Từ khóa: tuổi trẻ dla