Góp phần tôn vinh và phát huy truyền thống học, nhân cách, ý thức làm chủ đất nước làm chủ vận mệnh dân tộc ban tổ chức chương trình Sinh viên tài năng Việt Nam muốn mang đến một màu sắc tươi mới, thấp lên ước vọng tuổi trẻ, ca vang bài ca hùng tráng tuổi trẻ đất thành kinh. Đồng thời hỗ trợ và tìm kiếm tài năng trong sinh viên các tỉnh miền Trung cho những dự án phát triển tiềm năng tiếp theo Mong chương trình được sự ủng hộ và tiếp sức.

Thông báo cuộc thi sinh viên tài năng toàn quốc: Xem tại đây

Thư mời các trường: Xem tại đây

Chương trình cuộc thi sinh viên tài năng toàn quốc: Xem tại đây

Đơn đăng kí cuộc thi sinh viên tài năng toàn quốc: Tham khảo tại đây