Thực hiện Chương trình “Công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2018 -2019 của tỉnh Đoàn Long An. thực hiện “Kế hoạch hoạt động Đoàn trường năm 2018 - 2019” của Đoàn Trường; Căn cứ khung kế hoạch đào tạo của trường ĐH KTCN Long An năm học 2018-2019; Được sự chỉ đạo của Đảng ủy.Ban Giám hiệu Nhà trưòng. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh Tế Công Nghiệp Long An xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Sinh viên với nghiên cứu khoa học” năm học 2018-2019. cụ thể như sau: xem chi tiết