Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu các tác phẩm, sách về Hồ Chí Minh, với những nội dung cụ thể như sau: