Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn, BTV Đoàn các trường nghiên cứu kế hoạch và triển khai một số nội dung cụ thể như sau: