Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/201/NĐ-CP (viết tắt là nghị định 100) ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 thay thế cho Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 2506/2016.

.

Xem chi tiết Nghị định 100: tại đây