Thực hiện Công điện sô 989/CĐ-TTg ngày 14/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/09 và khai giảng năm học mới 201-2020, Hiệu trường kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trường đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, thư ký các khoa, trung tâm và giáo viên chủ nhiệm các lớp, Ban quản lý KTX có trách nhiệm tuyên truyền đến toàn thể CB-GV-NV và SV-HV của trường một số nội dung như sau:

Xem chi tiết nội dung thông báo: tại đây

Hiệu trưởng

Đã ký