Hội Đồng Tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy dựa vào kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ) với 10 ngành đào tạo.

Hotline: 0917 241 544 - 0824 747 299 - 0374 597 437

THÔNG TIN THÍ SINH
THÔNG TIN XÉT TUYỂN