BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN

THÔNG BÁO

Tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2019 (Đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ vào năng lực đào tạo của nhà trường trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học năm 2019, nay nhà trường tuyển sinh các ngành đào tạo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy sẽ được dự thi Kỳ thi tuyển sinh do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức.

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ MÔN THI TUYỂN:

• Từ Cao đẳng liên thông lên đại học:

TTNGÀNH ĐÀO TẠOMÃ NGÀNHMÔN THI
MÔN 1MÔN 2MÔN 3
1 Khoa học máy tính D480101 Anh Văn Cơ sở dữ liệu Kỹ thuật lập trình
2 Công nghệ kỹ thuật xây dựng D510103 Anh Văn Sức bền vật liệu Kỹ thuật thi công
3 Kế Toán D340301 Anh Văn Nguyên lý kế toán Kế toán tài chính
4 Quản trị Kinh doanh D340101 Anh Văn Nguyên lý kế toán Quản trị nhân lực
5 Tài chính ngân hàng D340201 Anh Văn Nguyên lý kế toán Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại
6 Ngôn ngữ Anh D220201 Tiếng việt thực hành Đọc - viết Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh

 

III. HỒ SƠ DỰ THI:

1. Bộ hồ sơ dự thi tuyển (theo mẫu)

2. Một bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy.

3. 01 bản sao hợp lệ Bảng điểm toàn khóa học Cao đẳng chính quy

4. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

5. Bản sao giấy khai sinh.

6. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân

7. Giấy chứng nhận sức khỏe

8. Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có), bản chính hoặc bản sao hợp lệ.

9. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) chưa quá 6 tháng

10. Một bì thư có dán tem, ghi sẵn địa chỉ liên lạc của thí sinh

Thí sinh mua hồ sơ Tại phòng Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và nộp trực tiếp tại phòng Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh.

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

1. Bán, nhận hồ sơ:

- Từ ngày ra thông báo tuyển sinh đến hết ngày 15/04/2019

- Lệ phí hồ sơ: 30.000 đồng /1 hồ sơ.

- Lệ phí dự thi: 500.000 đồng /1 thí sinh.

2. Ôn thi:

- Thời gian đăng ký ôn thi đến hết ngày 20/04/2019

- Lịch học cụ thể từng môn được thông báo tại Ban Tư vấn Hướng nghiệp tuyển sinh hoặc trên Website: http://www.daihoclongan.edu.vn.

- Địa điểm đăng ký ôn thi: Ban Tư vấn Hướng nghiệp tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

3. Thời gian và địa điểm thi: ngày 25 – 261 tháng 5 năm 2019; tại trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

4. Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

- Điện thoại: 0971.550.349 - 0917.241.544 – 02723.513.668.

 

III. HỒ SƠ DỰ THI:

1. Bộ hồ sơ dự thi tuyển (theo mẫu)

2. Một bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy.

3. 01 bản sao hợp lệ Bảng điểm toàn khóa học Cao đẳng chính quy

4. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

5. Bản sao giấy khai sinh.

6. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân

7. Giấy chứng nhận sức khỏe

8. Các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có), bản chính hoặc bản sao hợp lệ.

9. Bốn ảnh màu mới chụp (cỡ 3x4) chưa quá 6 tháng

10. Một bì thư có dán tem, ghi sẵn địa chỉ liên lạc của thí sinh

Thí sinh mua hồ sơ Tại phòng Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh và nộp trực tiếp tại phòng Tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh.

 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CT.HĐTS

Đã ký
PGS.TS. Đặng Thị Phương Phi