Tin tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 hệ vừa làm vừa học năm 2018 (đợt 4) liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Long An lần thứ X, Long An đang cùng với các tỉnh, thành trong cả nước phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; trong đó, việc đào tạo nguồn nhân lực được xác định là một trong những giải pháp cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt mục tiêu đề ra.

Nhằm thực hiện giải pháp trên, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An liên kết với Trường Đại học Cần Thơ xét tuyển sinh và đào tạo Bằng đại học thứ 2 ngành Luật.

Tri hành đạt nhân