Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo Bằng đại học thứ 2 ngành Luật

Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/12/2017

Địa chỉ nhận hồ sơ: Khoa Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP. Tân An, Long An

Điện thoại: 0272.3512826 (Khoa LKĐT) - 0938263091 Cô Hằng, 0906305833 Thầy Thậm, 01679636461 Cô Nhiễm