Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo đại học các ngành:

+ Thú y

+ Bảo vệ thực vật

+ Phát triển nông thôn

+ Luật (văn bằng 1)

+ Luật (văn bằng 2)

Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 01/09/2017

Thời gian công bố kết quả dự kiến: 12/9/2017

Hình thức học: thứ 7, chủ nhật

Địa chỉ nhận hồ sơ: Khoa Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Số 938, QL1, P. Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An

Điện thoại: 02723.512.826 (bấm 106 - Khoa LKĐT) - 0938.263.091 (Cô Hằng).

Xem chi tiết văn bản: Tại đây