Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2017 của Trường Đại học Vinh, đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

Nhận hồ sơ từ nay đến ngày 09/08/2017

Thời gian thi cuối tháng 8/2017

Thời gian học bổ sung kiến thức vào đầu tháng 8/2017 tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Địa chỉ: số 938, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 072.3512.826 (bấm 106 - Khoa LKĐT) - 0938.263.091 (Cô Hằng)

Xem chi tiết công văn: Tải tại đây