BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
Số: / QyĐ - HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày tháng năm 2017

QUY ĐỊNH

Chính sách học bổng năm 2017 (Đợt 1)

Với mục tiêu hoạt động “vì xã hội - cộng đồng” , Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An quyết định ban hành chính sách học bổng Nguyện vọng 1 nhằm góp phần một cách thiết thực, chắp cánh cho những ước mơ vào đại học của hàng ngàn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, những tấm gương học giỏi vượt khó. v..v. Chính sách học bổng là một phần trong triết lý giáo dục của nhà trường và một lần nữa khẳng định tâm nguyện của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) vì một xã hội nhân văn, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vì một thế hệ sinh viên khát khao tri thức, vượt khó và hội nhập quốc tế.

1. Đối tượng xét học bổng:

Học sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2017 hoặc đang học lớp 12 niên khóa 2016 -2017;

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đến hết ngày 18/7/2017. Đối với thí sinh chưa có học bạ, bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hợp lệ đến hết ngày 18/7/2017 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh). Nhập học đến hết ngày 24/7/2017.

2. Các loại hình – Số lượng – Giá trị học bổng

2.1. Học bổng tài năng: 10.000.000 đồng/ Sinh viên

a. Đối tượng:

Dành cho đối tượng thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

b. Điều kiện

* Đối với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

- Trúng tuyển vào trường

- Đạt loại Giỏi từ 3 đến 6 học kỳ trong các năm học lớp 10, 11 và lớp 12.

- Có tổng điểm xét tuyển (tổ hợp 3 môn) tương ứng với ngành xét tuyển từ 24 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên).

* Đối với hình thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT:

- Trúng tuyển vào trường

- Đạt loại Giỏi từ 4 đến 6 học kỳ trong các năm học lớp 10, 11 và lớp 12.

- Dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12: Có tổng điểm trung bình từng môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển ở cả năm lớp 12 đạt từ 24,0 điểm trở lên.

- Dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ THPT: Có tổng điểm trung bình từng môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển trong 5 học kỳ THPT (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12 nhân 2) đạt từ 153 điểm trở lên.

c. Số lượng học bổng: 10 học bổng

Lưu ý đối với học bổng này được thực hiện dựa trên miễn giảm trực tiếp học phí học kỳ I và học kỳ II năm 1.

2.2 Học bổng tiếp sức đến trường:

a. Đối tượng:

Dành cho đối tượng thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

b. Điều kiện:

** Đối với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:

- Học bổng trị giá 1.500.000 đồng/ 1 sinh viên (50 suất học bổng) đối với các thí sinh trúng tuyển có tổng điểm xét tuyển:

+ Xét học bạ cả năm lớp 12: Tổng điểm xét tuyển (tổ hợp 3 môn) >= 18,5 điểm

+ Xét học bạ 5 học kỳ THPT: Tổng điểm xét tuyển (tổ hợp 3 môn)>=111 điểm

- Hoặc nhận học bổng miễn học phí Chứng chỉ A Ngoại ngữ (trị giá 1.500.000 đồng/ 1 sinh viên), (50 suất học bổng)

** Đối với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

Học bổng trị giá 5.000.000 đồng/ 1 sinh viên (5 suất học bổng) đối với các thí sinh trúng tuyển có tổng điểm xét tuyển (Chưa cộng điểm ưu tiên, khu vực, khuyến khích) > 20,0 điểm. Trong đó riêng môn Toán (chưa nhân hệ số) từ 6.5 điểm trở lên hoặc môn Văn (chưa nhân hệ số) từ 6 điểm trở lên.

(Hoặc) Học bổng trị giá 1.500.000 đồng/ 1 sinh viên (30 suất học bổng) đối với các thí sinh trúng tuyển có tổng điểm xét tuyển (Chưa cộng điểm ưu tiên, khu vực, khuyến khích > ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1 điểm (Hoặc) Học bổng trị giá 1.000.000 đồng/ 1 sinh viên (30 suất học bổng) đối với các thí sinh trúng tuyển có tổng điểm xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên, khu vực, khuyến khích) >= ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

2.3. Học bổng khuyến học ngành Kiến trúc:

a. Đối tượng:

Dành cho đối tượng thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.

b. Điều kiện:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển tổ hợp 3 môn trong đó có môn năng khiếu

- Trúng tuyển ngành Kiến trúc

c. Giá trị học bổng (5 suất học bổng)

- Học bổng trị giá 7.500.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn năng khiếu >= 8,0 điểm

- (Hoặc) Học bổng trị giá 5.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn năng khiếu >= 7,0 điểm

- (Hoặc) Học bổng trị giá 2.000.000 đồng/ 1 sinh viên đối với các thí sinh trúng tuyển có điểm môn năng khiếu >= 5,5 điểm

2.4. Giảm học phí từ 5% đến 20% cho sinh viên có 2 – 4 anh chị / em ruột học tại trường.

Quy tắc xét học bổng:

* Học bổng được cấp xét cho thí sinh trúng tuyển vào trường, thỏa các tiêu chí xét cấp học bổng theo quy định của từng chính sách học bổng;

* Sinh viên bảo lưu kết quả tuyển sinh sẽ bị hủy kết quả cấp học bổng.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
PGS.TSKH. LÊ ĐÌNH TUẤN