Tải đơn đăng ký: Tại đây

1. Mục tiêu khóa học

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên/học viên nắm vững các công cụ phân tích định lượng để áp dụng vào các bài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp Đại học, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ,…

Cung cấp cho sinh viên/học viên kiến thức về phương pháp, kỹ thuật cụ thể, khi xử lý số liệu bằng phần mềm chuyên dụng SPSS, góp phần hình thành kỹ năng xử lý và phân tích số liệu nhằm nâng cao giá trị khoa học của các số liệu nghiên cứu.

2. Đối tượng – Nội dung

2.1.Đối tượng tham gia

Học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên đại học và những người có nhu cầu sử dụng phần mềm SPSS cho phân tích dữ liệu khoa học phục vụ báo cáo, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, làm luận văn cao học, làm luận án tiến sỹ…vv

Cán bộ, nhân viên muốn tiếp cận và hiểu sâu về phân tích dữ liệu thống kê, phục vụ công việc tại đơn vị.

2.2.Chương trình đào tạo

- Quản lý dữ liệu (Mã hóa, nhập liệu, phát hiện các quan sát bất thường, làm sạch dữ liệu, mã hóa lại, tạo biến, lọc dữ liệu, tìm kiếm, sắp xếp, chọn ngẫu nhiên, nối file, tách file, thiết lập tùy chọn, phông chữ, chuyển đổi dữ liệu từ dạng file dữ liệu của SPSS sang các phần mềm khác và ngược lại…)

- Tóm tắt và trình bày dữ liệu (các trị thống kê mô tả, bảng tần số, đồ thị, bảng kết hợp, xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn, xử lý các câu hỏi mở)

- Các quy luật phân phối xác suất quan trọng

- Ước lượng giá trị trung bình của tổng thể

- Kiểm định T (kiểm định T một mẫu, kiểm định T đối với mẫu cặp, kiểm định T đối với mẫu độc lập)

- Kiểm định ANOVA

- Các kiểm định phi tham số

- Kiểm định mối quan hệ giữa các biến định tính (Chi-squares)

- Ước lượng tỷ lệ của tổng thể và kiểm định giả thuyết về tỷ lệ

- Đồ thị phân tán, Hiệp phương sai, tương quan, hồi quy đơn

- Hồi quy bội

- Mô hình Logit

- Kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha)

- Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

3. Học phí: 950.000 đồng/ Khóa

4. Giảng viên: Giảng viên, Chuyên gia định lượng đang làm công tác thực tế, am hiểu chuyên sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn phụ trách.

5. Hồ sơ đăng ký: Đơn đăng ký lớp học (theo mẫu)

6. Thời gian và địa điểm đăng ký

- Thời gian học: 40 tiết

- Thời gian và địa điểm đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 04/6/2017. Tại Ban Tư vấn Tuyển sinh – Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

- Thời gian khai giảng lớp học: Học ngày cuối tuần thứ 7, Chủ nhật – Phù hợp cho người đang đi làm.

Lưu ý: Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An cấp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tư vấn Tuyển sinh – Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Địa chỉ: 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An, Long An

Điện thoại: 0723.513.668 – 0917.241.544 – 0971.550.349