Phiếu đăng ký xét tuyển học bạ THPT: Tải tại đây

Năm 2017, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 và xét tuyển kết quả học tập bậc THPT đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy.

Mã trường: DLA

1. Xét tuyển Đại học theo kết quả thi THPT Quốc gia 2017

- Điều kiện để được xét tuyển

+ Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và được xét công nhận tốt nghiệp THPT

+ Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

-  Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 - Thời gian xét tuyển:  

+ Đợt 2: từ ngày 13.8.2017

 - Lệ phí xét tuyển: 30.000 VNĐ / 1 hồ sơ.

Ghi chú

Đối với Môn năng khiếu Vẽ Mỹ thuật (Ngành Kiến trúc), Trường sẽ tổ chức xét môn năng khiếu của thí sinh dựa trên kết quả của các trường có tổ chức thi năng khiếu.

Đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây nam Bộ, được xét  tuyển  Đại học thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

2. Xét tuyển  Đại học theo kết quả học tập bậc THPT (Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến 29/7/2017):

Trường tổ chức xét tuyển với 2 hình thức:

+ Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (tổ hợp 3 môn) xét tuyển của trung bình cả năm học lớp 12 ở bậc THPT.

+ Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (tổ hợp 3 môn) xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT.

- Điều kiện để được xét tuyển:

Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn văn hóa) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Tổng điểm trung bình từng môn học cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An thì được giảm 1,5 điểm. Do đó Tổng điểm trung bình từng môn học cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 16,5 điểm trở lên và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn văn hóa) của 5 học kỳ THPT

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; 1 học kỳ lớp 12 (nhân hệ số 2) đạt từ 108 điểm trở lên.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì được giảm 9 điểm. Do đó tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT đạt từ 99 điểm trở lên và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Đối với chuyên ngành Kiến trúc công trình và Kiến trúc nội thất và quy hoạch. Điều kiện xét tuyển như sau:

Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT.

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Thi Môn năng Khiếu (Vẽ mỹ thuật) ở trường có tổ chức thi năng khiếu.

- Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển: 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt từ 12 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì Tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt từ 11 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu) của 5 học kỳ THPT.

- Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Tiêu chí 2: Thi Môn năng Khiếu (Vẽ mỹ thuật) ở trường có tổ chức thi năng khiếu.

- Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: 2 môn văn hóa của 5 học kỳ THPT đạt từ 72 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: 2 môn văn hóa của 5 học kỳ THPT đạt từ 66 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Thí dụ:

Hình thức 1:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông ở Long An xét tuyển Đại học chuyên ngành Luật kinh tế có kết quả học tập cả năm lớp 12 như sau: Toán : 6,0 ; Ngữ Văn: 5,5 ; Địa lý: 5,0. Thí sinh phải thỏa mãn điều kiện gì để được xét tuyển?

- Tốt nghiệp THPT hoặc BT. THPT

- Ngưỡng xét tuyển = 6,0 + 5,5 + 5,0 = 16,5 điểm => Đại học

Hình thức 2:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông ở Long An đăng ký xét tuyển đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có kết quả học tập như sau:

MÔNLớp 10Lớp 11Lớp 12
HK1HK2HK1HK2HK1 Hoặc HK2
Toán 5,0 5,0 5,0 5,0 6,2
5,0 5,2 6,0 5,5 6,5
Hóa 5,1 5,0 5,4 5,0 5,7

Thí sinh phải thỏa mãn điều kiện gì để được xét tuyển?

- Tốt nghiệp THPT hoặc BT. THPT

- Ngưỡng xét tuyển = 5,0 + 5,0+ 5,0 + 5,0 + (6,2 * 2) + 5,0 + 5,2 + 6,0 + 5,5 + (6,5 * 2) + 5,1 + 5,0 + 5,4 + 5,0 + (5,7 * 2 ) = 99 điểm => Đại học

- Thời gian xét tuyển

+ Nhận hồ sơ từ ngày 3/7 đến 27/7

+ Công bố trúng tuyển 29/7.

Lưu ý: Đối với thí sinh chưa có học bạ, bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (photo chứng thực) đến hết ngày 27/7/2017. (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 VNĐ / 1 hồ sơ

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu DLA, thí sinh tải mẫu phiếu trong file đính kèm)

+ 2 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

+ Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc BT.THPT) có chứng thực.

+ Bản sao chứng thực học bạ THPT (hoặc BT.THPT, tương đương)

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Hình thức đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo các hình thức sau:

Cách 1: Trực tuyến (online): Thí sinh vào website của Trường (daihoclongan.edu.vn) điền đầy đủ thông tin theo mẫu và thực hiện đăng ký, sau đó nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định về Trường.

Hoặc cách 2: Thí sinh scan hoặc chụp lại hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi file đến email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để đăng ký xét tuyển, sau đó phải làm thủ tục kiểm tra đối chiếu với bản gốc khi nhập học (nếu trúng tuyển).

Hoặc cách 3: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện

Hoặc cách 4: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường theo địa chỉ 938 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tp Tân An, Long An.

Chuyên ngành đào tạo ở hai phương thức xét tuyển

Ngành đào tạoChuyên Ngành đào tạoMã ngànhTổ hợp môn xét tuyển - Mã tổ hợp
LUẬT KINH TẾ 1. Luật Kinh tế 52380107 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí – C00
Toán, Vật lí, Hóa học – A00
Ngữ văn, Toán, Địa lí – C04
Ngữ văn, Vật lí, Hóa học – C05
KHOA HỌC MÁY TÍNH 2. Mạng máy tính và truyền thông 52480101 Toán, Vật lí, Hóa học – A00
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân – C14
Toán, Sinh học, Tiếng Anh – D08
Ngữ văn, Toán, Vật lí – C01
3. Công nghệ phần mềm 52480101
4. Thương mại điện tử 52480101
5. Hệ thống thông tin 52480101
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 6. Xây dựng dân dụng và công nghiệp  52510103  Toán, Vật lí, Hóa học – A00
Toán, Vật lí, Sinh học – A02
Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh – D84
Toán, Vật lí, Giáo dục công dân – A10 
7. Hệ thống kỹ thuật công trình  52510103 
8. Tin học xây dựng  52510103 
KẾ TOÁN  9. Kiểm toán  52340301  Toán, Vật lí, Hóa học – A00
Toán, Địa lí, Giáo dục công dân – A09
Ngữ văn, Toán, Hóa học – C02
Toán, Địa lí, Tiếng Anh – D10 
10. Kế toán doanh nghiệp  52340301 
11. Kế toán hành chính sư nghiệp  52340301 
QUẢN TRỊ KINH DOANH  12. Quản trị kinh doanh tổng hợp 52340101  Toán, Vật lí, Tiếng Anh – A01
Toán, Sinh học, Ngữ văn – B03
Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh – D13
Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân – C20 
13. Quản trị kinh doanh quốc tế  52340101 
14. Quản trị Marketing  52340101 
15. Quản trị du lịch  52340101
16. Quản trị bệnh viện  52340101
 TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 17. Tài chính doanh nghiệp  52340201 Toán, Hóa học, Sinh học – B00
Toán, Hóa học, Tiếng Anh – D07
Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân – A08
Ngữ văn, Hóa học, Sinh học – C08 
18. Tài chính ngân hàng  52340201 
19. Tài chính thuế  52340201 
NGÔN NGỮ ANH  20. Anh văn thương mại - du lịch  52220201  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh – D01
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh – D12
Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh – D66
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh – D15 
21. Anh văn tổng quát - dịch thuật  52220201
22. Anh văn giảng dạy  52220201 
KIẾN TRÚC  23. Kiến trúc công trình 52580102  Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật – V00
Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật – V01
Toán, Tiếng anh, Vẽ mỹ thuật - V02
Toán, Hóa Học, Vẽ mỹ thuật - V03
24. Kiến trúc nội thất & Quy hoạch  52580102 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Tuyển sinh

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (123) - 02723.513668

Hotline: 0971.550.347 – 0917.241.544 – 0971.550.349

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến TẠI ĐÂY:

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và Tuyển sinh

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện Thoại: 02723.512826 (123) - 02723.513668

Hotline: 0917 241 544 - 0824 747 299 - 0374 597 437

Website: www.daihoclongan.edu.vn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đặt câu hỏi tư vấn: tại đây

Fanpage: Vào trang

 

Đính kèm: Hồ sơ đăng ký xét tuyển (DLA)