Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Long An lần thứ X, Long An đang cùng với các tỉnh, thành trong cả nước phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; trong đó, việc đào tạo nguồn nhân lực được xác định là một trong những giải pháp cơ bản để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt mục tiêu đề ra.

Nhằm thực hiện giải pháp trên, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An liên kết với Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ Vừa làm vừa học (VLVH) năm 2016 (đợt 3) các ngành Luật, Thú y, Bảo vệ thực vật, Phát triển nông thôn

Thông báo tuyển sinh: công văn 259/DLA-LKĐT; công văn 2284/ĐHCT-LKĐT

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 02/12/2016

Thời gian ôn tập: 03/12/2016 - 16/12/2016

Thời gian thi tuyển: Ngày 24 - 25/12/2016

Thời gian nhập học tháng 01/2017

Địa chỉ nhận hồ sơ: Khoa Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Số 938, QL 1, P. Khánh Hậu, TP. Tân An, Long An

Điện thoại: 072.3512826 (bấm 106 - Khoa LKĐT) - 0938263091 (cô Hằng)