Tin tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho giáo viên, giảng viên, CBQL giáo dục đợt 1 năm 2019

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ cho giáo viên, giảng viên, CBQL giáo dục đợt 1 năm 2019

Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8623/BGDĐT-GDĐH ngày 14/12/2012 cho phép Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hợp tác liên kết với Trường Đại học Vinh đào tạo nguồn nhân lực có trình độ thạc sĩ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa

Chính sách học bổng đợt 1-2019-TTĐTX

Chính sách học bổng đợt 1-2019-TTĐTX

Nhằm động viên và khuyến khích tinh thần học tập của thí sinh đăng ký dự tuyển. Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An thông báo đến tất cả các thí sinh đăng ký thi Tuyển sinh

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 hệ vừa làm vừa học năm 2018 (đợt 4) liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

Tuyển sinh đào tạo bằng đại học thứ 2 năm 2018 (đợt 2) liên kết với Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Long An lần thứ X, Long An đang cùng với các tỉnh, thành trong cả nước phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học năm 2018 (đợt 4) liên kết với Trường Đại học Cần thơ

Tuyển sinh đào tạo đại học năm 2018 (đợt 4) liên kết với Trường Đại học Cần thơ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Long An lần thứ X, Long An đang cùng với các tỉnh, thành trong cả nước phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2019 (Đợt 1)

Tuyển sinh liên thông Đại học chính quy năm 2019 (Đợt 1)

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Công văn số 35/DLA – QLĐT ngày 05/04/2018

Tuyển sinh Đại học (VLVH), liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng 2 (chính quy) tại Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An

Tuyển sinh đại học (VLVH), liên thông Đại học (VLVH), Văn bằng 2 (Chính quy) đợt 1 - 2019

Tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học, văn bằng 2 (chính quy). Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng, khoa học máy tính, kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng

Tri hành đạt nhân