Nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2016-2017, từ ngày 8-8-2016, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ chức tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa cho HSSV các khóa 2013, 2014 và 2015, thực hiện công tác giáo dục toàn diện và mang đến những thông tin cần thiết cho sinh viên.

Phòng QLĐT&CTHSSV phổ biến các quy chế, điều kiện sinh viên cần nắm rõ
Phòng QLĐT&CTHSSV phổ biến các quy chế, điều kiện sinh viên cần nắm rõ

Tuần sinh hoạt công dân giúp HSSV nắm vững lại một số quy chế đào tạo, chuẩn đầu ra, điều kiện thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, các quy trình có liên quan; Các kỹ năng mềm sinh viên cần có; tư vấn nghề nghiệp và việc làm; Một số nội dung vi phạm, khung xử lý kỷ luật và khung xử lý kỹ thuật sinh viên theo thông tư số 10 ngày 05/4/2016 của Bộ BGDĐT; Bảo vệ an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn, tội phạm, ma túy; Phổ biến nghị quyết, công tác phát triển đảng trong sinh viên, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Phong trào hoạt động Đoàn thanh niên: giới thiệu các câu lạc bộ sinh viên, Đoàn và Hội SV chủ trì giao lưu văn nghệ, gợi mở trò chơi, vui hát…

Kỹ năng mềm cho sinh viên - Các thói quen thành công
Kỹ năng mềm cho sinh viên - Các thói quen thành công

Ngoài ra, sinh viên còn được gặp gỡ trưởng khoa, thư ký, giáo vụ khoa, giáo viên chủ nhiệm nói chuyện về chuyên ngành học, giải đáp thắc mắc thuộc phạm vi của khoa, phổ biến khung học tập mới, một số quy trình và thủ tục cần thiết cho sinh viên trong quá trình học, hướng dẫn xem thời khóa biểu, nhắc nhở chuẩn đầu ra, bầu ban cán sự lớp (nếu cần).

Tuần lễ sinh hoạt công dân là hoạt động bắt buộc dành cho tất cả sinh viên bắt đầu từ 08-8-2016 đến 13-8-2016. Sau đợt học từng sinh viên viết và nộp bài thu hoạch theo yêu cầu của Ban tổ chức lớp học. Kết quả của bài thu hoạch được sử dụng trong việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV.

Ban Thông tin (thực hiện)