Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An công bố danh sách thí sinh vào vòng chung kết Lau Star lần 3 năm 2016 tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An như sau:

Danh sách thí sinh vào vòng chung kết Lau Star lần 3 năm 2016
Danh sách thí sinh vào vòng chung kết Lau Star lần 3 năm 2016