Với mục tiêu hoạt động "vì xã hội - cộng đồng" , Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An quyết định ban hành chính sách học bổng Nguyện vọng 1 nhằm góp phần một cách thiết thực, chắp cánh cho những ước mơ vào đại học của hàng ngàn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, những tấm gương học giỏi vượt khó. v..v. Chính sách học bổng là một phần trong triết lý giáo dục của nhà trường, và một lần nữa khẳng định tâm nguyện của trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) vì một xã hội nhân văn, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vì một thế hệ sinh viên khát khao tri thức, vượt khó và hội nhập quốc tế.

quy-dinh-chinh-sach-hoc-bong-2016-1

2-quy-dinh-chinh-sach-hoc-bong-2016

3-quy-dinh-chinh-sach-hoc-bong-2016

4-quy-dinh-chinh-sach-hoc-bong-2016