Ngày 20-01-2016, tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Long An đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 04 đảng viên, trong đó có 02 đảng viên thuộc Chi bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: đảng viên Đoàn Thị Hồng và đảng viên Lâm Thị Hồng; đồng thời Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tặng 4 giấy khen cho 4 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2015 và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2011-2015).

1dang-vien-doan-thi-hong-va-dang-vien-lam-thi-hong
Đảng viên Đoàn Thị Hồng (thứ 2 từ phải sang) và đảng viên Lâm Thị Hồng (thứ 4 từ phải sang) nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Ban Thông tin (thực hiện)