Nhằm động viên khuyến khích tinh thần học tâp và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ giảng viên chuyên viên tại Trường Đại học Kinh tê Công nghiệp Long An. Nay Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An xin Thông báo đến tất cả các cán bộ Giảng viên, Chuyên viên đăng ký học văn bàng 2 (chính quy) tại Trung Tâm Đào Tạo Thường Xuyên vào tháng 5/2016 sẽ được Trường hỗ trợ 20% học phí cho toàn khóa học.

ho-tro-20-cho-cnv-hoc-vb2-tai-truong-dot-1-nam-2016-page-001