Chỉ còn vài ngày nữa là Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2017 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được BTV tích cực triển khai và cơ bản hoàn thành, thông qua những phương án về truyền thông cho Đại hội; tổng hợp ý kiến đóng góp cho văn kiện của Đại hội, thông qua danh sách về nhân sự, thời gian, địa điểm tổ chức,…

doan-thanh-nien-truong-dla-tham-gia-lao-dong-mhx-2014-moc-hoa

Đoàn viên thanh niên trường DLA tham gia lao động trong chiến dịch Mùa Hè Xanh 2014 tại huyện Mộc Hóa

ThS. Lương Thị Bích Hằng – Phó Bí thư Đoàn Trường DLA cho biết thêm: "Hiện nay mọi công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đã được BTV Đoàn trường hoàn chỉnh các khâu cuối cùng. Các văn kiện đại hội đã hoàn thiện để gửi lên Chi bộ, BGH và BTV Tỉnh Đoàn Long An. Đề án nhân sự BCH Đoàn trường khóa mới đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định trong "Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ III của Trường DLA, dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 15-10 và 17-10-2014. Đại hội đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2, rút kinh nghiệm những mặt hạn chế của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ qua và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014- 2017, bầu BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Ban thông tin (thực hiện)

Các tin khác