Sáng ngày 16-8-2014, Trung tâm đào tạo thường xuyên (TT ĐTTX) Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức buổi sinh hoạt cho 62 sinh viên hệ Vừa làm vừa học (VLVH) chuyên ngành Xây dựng khóa 1 và 2, nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sinh viên trước khi thực tập và bảo vệ đồ án.

trung-tam-dao-tao-thuong-xuyen-ke-hoach-thuc-tap

Đông đảo sinh viên ngành Xây dựng khóa 1 và 2 tham gia sinh hoạt trước khi thực tập và bảo vệ đồ án

      Tại buổi sinh hoạt, TT ĐTTX đã phổ biến những nội dung sinh viên cần chú ý trong quá trình thực tập. Theo đó, thời gian thực tập sẽ bắt đầu từ ngày 30-8 đến ngày 15-11-2014 và thời gian thực hiện đồ án từ ngày 4-10 đến 27-12-2014. Để sinh viên không quá lúng túng trước khi thực tập và làm đồ ánTốt nghiệp, TT ĐTTX đã có những hướng dẫn cụ thể về kế hoạch thực tập và bảo vệ đồ án; giảng viên hướng dẫn; đề cương thực tập, đăng ký đề tài báo cáo thực tập; hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp; những quy định về thực hiện đồ án; phiếu kiểm tra tiến độ đồ án;…

trung-tam-dao-tao-thuong-xuyen-ke-hoach-thuc-tap (1)

TS. Đặng Thị Phương Phi – P.HT – Giám đốc TT ĐTTX hy vọng tất cả sinh viên

sẽ đạt được thành tích cao trong kỳ thực tập và bảo vệ đồ án sắp tới.

      Cũng tại buổi sinh hoạt, TS. Đặng Thị Phương Phi – PHT, Giám đốc TT ĐTTX đã động viên sinh viên hệ VLVH phải cố gắng nhiều hơn nữa, sắp xếp thời gian học và làm việc một cách hợp lý. Đồ án tốt nghiệp là đặc trưng của ngành xây dựng, khác hẳn với các khối ngành kinh tế, mỗi sinh viên phải tự mình thực hiện một đề tài riêng biệt, do đó cần phải cố gắng hết sức mình. Cô hy vọng tất cả sinh viên sẽ đạt được thành tích cao trong kỳ thực tập và bảo vệ đồ án sắp tới.


 

Ban Thông Tin (Thực hiện)

 

 
Các tin khác