Ngày 27-6-2014, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tổ tập huấn quy chế coi thi tuyển sinh năm 2014 cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng vào tháng 7-2014.

tap-huan-cong-tac-coi-thi-tuyen-sinh-2014 (1)

ThS. Nguyễn Minh Khoa phổ biến quy chế cho các cán bộ coi thi

      ThS. Nguyễn Minh Khoa-Trưởng Phòng QLĐT & CTHSSV, Trưởng Ban Thư ký-Thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2014 đã trực tiếp phổ biến các quy chế quy định về trách nhiệm của cán bộ coi thi, các thành viên trong hội đồng thi…

      Ngoài ra, cán bộ coi thi còn được triển khai những quy định mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2014 tại trường DLA: khối thi (A, A1, D1), các môn thi, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, những điểm mới trong tuyển sinh năm 2014 tại DLA… Bên cạnh đó, Th.S Nguyễn Minh Khoa còn đặc biệt lưu ý cán bộ coi thi cụ thể về thời gian coi thi, quy trình hướng dẫn thí sinh thực hiện các bài thi trắc nghiệm, cách xử lý thí sinh vi phạm quy chế…. nhằm thực hiện kỳ thi tuyển sinh năm 2014 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt chất lượng cao nhất.

tap-huan-cong-tac-coi-thi-tuyen-sinh-2014 (2)

Tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên trường DLA đang hướng tới kỳ thi tuyển sinh năm 2014

một cách an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế

      Công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm 2014 được nhà trường chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, đội ngũ hỗ trợ…, nhằm giúp cho thí sinh an tâm hoàn thành bài thi của mình với kết quả tốt nhất.

tap-huan-cong-tac-coi-thi-tuyen-sinh-2014

Cán bộ coi thi tập dượt theo quy trình coi thi, nhằm đảm bảo quy trình tổ chức thi

được thực hiện nghiêm túc và đúng quy chế

      Trong buổi tập huấn, các cán bộ coi thi cũng được tập dượt theo quy trình coi thi, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trong quá trình diễn ra kỳ thi tuyển sinh và quyết tâm thực hiện kỳ thi tuyển sinh 2014 tại trường DLA thành công tốt đẹp.

 

Ban Thông Tin (Thực hiện)

 

 
Các tin khác