Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản về đào tạo với hình thức như Quyết định số 36/2008/GDĐT ngày 28-6-2007 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học; Quyết định 42/2008/QĐ/BGDĐT ngày 28-7-2008 Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học đã tạo cơ sở pháp lý để các trường, các cơ sở giáo dục mở rộng và phát triển hình thức vừa làm vừa học, đồng thời cũng mở ra hướng đi cho tất cả những người có nhu cầu học tập để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc và yêu cầu xã hội, đặc biệt là trong giai đọan phát triển của đất nước.

       Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) sớm nhận thấy đây là một yêu cầu cấp bách và đóng vai trò quan trọng có trách nhiệm cùng với tỉnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhằm đào tạo đội ngũ lao động trí thức có trình độ, kiến thức đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa-hiện đại hóa của tỉnh nhà, từ năm học     2008-2009 đến nay Trung tâm Đào tạo Thường xuyên DLA mở được là 31 lớp với hơn 800 sinh viên gồm 6 ngành, 3 hệ (hệ Đại học vừa làm vừa học, hệ liên thông vừa làm vừa học, hệ Văn bằng 2 chính quy).

trung-tam-dao-tao-thuong-xuyen

Trường Đại học Hasaca-Hoa Kỳ tìm hiểu thông tin và liên kết đào tạo bậc Đại học, Sau đại học tại trường DLA

      Bên cạnh đó, Trung tâm Đào tạo Thường xuyên (TTĐTTX) đẩy mạnh liên kết với các trường ngoài tỉnh để hoàn thiện học vấn của các sinh viên có nhu cầu. Điển hình là liên kết với Trường Đại học Đà Lạt mở lớp chuyên tu sư phạm các ngành Tin học, Anh văn, Giáo dục tiểu học với 130 sinh viên theo học.

      Ngoài ra, để rèn luyện kỹ năng làm việc của sinh viên sau khi ra trường, Trung tâm còn mở thêm 6 lớp nghiệp vụ ngắn hạn về Khai báo thuế với gần 200 sinh viên; 1 lớp Quản lý cấp trung với 30 sinh viên, 3 lớp Kế toán Doanh nghiệp với 104 sinh viên, 1 lớp SAP 2000 với 20 sinh viên tham gia khóa học.

      Để đạt được chất lượng đào tạo,Trung tâm luôn quan tâm và tập trung việc xây dựng kỷ cương nền nếp trong giảng dạy và học tập, thi cử; đảm bảo các điều kiện, phượng tiện đáp ứng yêu cầu cho người dạy và người học; kịp thời động viên khen thưởng, khích lệ thành tích học tập của sinh viên; trao tặng học bổng cho sinh viên xuất sắc, hỗ trợ sinh viên nghèo học tập tốt,…

      Đặc biệt với tốc độ phát triển cơ sở vật chất, phòng học, với đội ngũ giảng dạy kinh nghiệm đáp ứng được nhu cầu của của sinh viên, Trường đã tạo được uy tín và tiếng vang trong xã hội.

      Hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngày càng tạo nhiều cơ hội học tập cho mọi đối tượng, góp phần quan trọng và có tính kịp thời cho việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

       Dù dưới hình thức đào tạo chính quy hay dưới hình thức VLVH, Trung tâm luôn “Vì mục tiêu chất lượng” trong việc đào tạo; lãnh đạo nhà trường, Trung tâm ĐTTX rất quan tâm đến chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên. Tuy mới thành lập và hoạt động được 7 năm , nhưng số lượng sinh viên đến TTĐTTX học tập ngày càng đông. Về phía TT ĐTTX nhận thức được đặc thù của hệ Vừa làm vừa học, nỗ lực mở ra các hình thức mới cho phù hợp với hệ Đại học VLVH, Liên thông VLVH, Văn bằng 2 chính quy và các lớp nghiệp vụ ngắn hạn. Cho nên sinh viên theo học ở Trung tâm ĐTTX ngày càng ổn định và an tâm tư tưởng để chăm lo học tập.

 

Hoài Nam (Thực hiện)

 

 
Các tin khác