Chiều ngày 28-4-2014, Chi bộ cơ sở Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tiến hành kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Trần Thị Cương. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham gia của các thành viên trong Chi bộ. 

chi-bo-co-so-truong-dla-co-them-Dang-vien-moi

Phó Bí thư Chi bộ- PGS.TS Lê Văn Tề đọc quyết định kết nạp đảng viên mới

      Phó Bí thư Chi bộ- PGS.TS Lê Văn Tề đọc quyết định kết nạp cho đảng viên mới Trần Thị Cương, đồng thời dặn dò đảng viên mới không ngừng phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đảng viên mới phải luôn trao dồi đạo đức, thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà Nước và phải trải qua 12 tháng dự bị. Chi bộ phân công đảng viên Vũ Thị Việt tiếp tục giúp đỡ cho đảng viên mới trong thời gian dự bị.

chi-bo-co-so-truong-dla-co-them-Dang-vien-moi (1)

Phó Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp cho đảng viên mới Trần Thị Cương

      Sau buổi lễ kết nạp, Chi bộ tiến hành họp lệ tháng 4 và phổ biến các nội dung về triển khai thực Hiến pháp mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 cho đảng viên trong Chi bộ.

      Như vậy, hiện nay Chi bộ cơ sở Trường ĐHKTCNLong An có 26 đảng viên, trong đó có 20 đảng viên chính thức, 6 đảng viên dự bị.

 

Ban Thông Tin (Thực hiện)

 

 
Các tin khác