Công tác đảm bảo chất lượng Cơ sở giáo dục tại DLA – Công tác chuẩn bị báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 giai đoạn 2025-2030”

DLA

Ngày 26-9-2023, tại hội trường F101, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức Chuyên đề “Công tác đảm bảo chất lượng Cơ sở giáo dục tại DLA – Công tác chuẩn bị báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 giai đoạn 2025-2030” cho CB-GV-NV trường.

TS. Nguyễn Văn Toàn trình bày nội dung về công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
TS. Nguyễn Văn Toàn trình bày nội dung về công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Diễn giả TS. Nguyễn Văn Toàn – Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và ThS. Nguyễn Thuỵ Hoài Khanh – Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng đã trình bày các nội dung: các vấn đề về đảm bảo chất lượng và hệ thống đảm bảo chất lượng tại DLA; Các thông tư, văn bản quy định liên quan viết báo cáo tự đánh giá và công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; Các tiêu chuẩn, tiêu chí của báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục; Công tác chuẩn bị cho viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục…

CB-GV-NV và các thành viên làm công tác kiểm định tham gia chuyên đề
CB-GV-NV và các thành viên làm công tác kiểm định tham gia chuyên đề

 

Chuyên đề giúp CB-GV-NV hiểu được tầm quan trọng của công tác kiểm định và những việc cần phải làm cho quá trình thực hiện chuẩn bị công tác kiểm định cơ sở giáo dục trong thời gian tới.

ThS. Nguyễn Thuỵ Hoài Khanh trình bày hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá
ThS. Nguyễn Thuỵ Hoài Khanh trình bày hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá

 Trong thời gian qua, Trường DLA đã tổ chức nhiều chuyên đề thuộc các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ giúp CB-GV-NV nắm vững những nội dung, hoạt động, nghiệp vụ đang thực hiện, đồng thời có những cải tiến phù hợp để công việc đạt hiệu quả hơn.

Ban truyền thông