Chi đoàn CB-GV-NV Trường DLA với cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022”

DLA

Thực hiện Giao ước thi đua năm 2022 của Tỉnh đoàn Long An, ngày 27-7-2022 tại Phòng máy 4 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) gần 30 cán bộ đoàn thuộc Chi đoàn CB-GV-NV Trường DLA đã thực hiện đăng ký và tham gia cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022” qua website: http://olympicenglish.vn/canbotre

data

Theo đó, các đồng chí trong Chi đoàn CB-GV-NV thực hiện trả lời bộ đề trắc nghiệm 30 câu hỏi tiếng Anh. Nội dung cuộc thi xoay quanh các chủ đề về: lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa Việt nam; tình hình quốc tế, khu vực, hội nhập quốc tế; các thể chế quốc tế mà Việt Nam tham gia làm thành viên; Lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh thiếu nhi khác, đặc biệt là các câu hỏi về lịch sử các kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc…

data

Cuộc thi “Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ IV năm 2022” là sân chơi hấp dẫn và bổ ích cho hàng triệu cán bộ trẻ trên khắp cả nước nói chung và chi đoàn CB-GV-NV Trường DLA nói riêng; qua đó góp phần khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện tiếng Anh và hỗ trợ kỹ năng hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn, thanh niên Nhà trường.

data

Đoàn trường