Ngày 30/11/2012, tại Hội trường Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Long An, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến thi hành văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đợt 2 năm 2012 cho thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng; các báo cáo viên pháp luật, Ban biên tập chuyên đề pháp luật Báo Long An; Đài Phát thanh - Truyền hình Long An; đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Long An.

 trien-khai-pho-bien-luat-giao-duc-moi (1)

TS.Lê Đình Viên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học KTCN Long An

triển khai, phổ biến Luật Giáo dục đại học mới ban hành năm 2012 

      Tại Hội nghị TS.Lê Đình Viên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã trực tiếp giới thiệu, triển khai, phổ biến Luật Giáo dục đại học mới ban hành năm 2012 với các nội dung: Sự cần thiết ban hành Luật Giáo dục đại học mới; Mục đích ban hành Luật Giáo dục đại học mới; Nội dung cơ bản của Luật Giáo dục đại học mới; Các điểm mới cơ bản của Luật Giáo dục đại học mới.

      Ngoài ra, tại Hội nghị TS. Lê Đình Viên còn so sánh chỉ rõ một số nội dung khác nhau của Luật Giáo dục đại học mới ban hành và Luật Giáo dục đại học năm 2005, trình bày những thực tiển khi áp dụng Luật giáo dục đại học trong nhà trường DLA…

 trien-khai-pho-bien-luat-giao-duc-moi (2)

trien-khai-pho-bien-luat-giao-duc-moi

Toàn cảnh công tác triển khai, phổ biến Luật Giáo dục đại học mới ban hành năm 2012

      Tại kỳ họp thứ 3, khóa XIII, ngày 18-6-2012, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã thông qua 13 văn bản luật và 3 nghị quyết mới. Đầu tháng 11-2012, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh đã tổ chức triển khai, phổ biến cho các học viên đợt 1 với 6 văn bản và 2 nghị quyết mới. Trong đợt 2 này, các học viên tiếp tục nghe triển khai, phổ biến thêm 7 văn bản luật và 1 nghị quyết mới, bao gồm: Luật bảo hiểm tiền gửi; Luật phòng chống rửa tiền; Luật tài nguyên nước; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật giáo dục đại học; Luật giám định tư pháp; Luật Giá và nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

 

Thiện Tâm (thực hiện)

 

 

Các tin khác