Bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh

DLA

Ngày 24-7-2022 Phòng Sau Đại học và Liên kết đào tạo (SĐH&LKĐT) thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho các học viên ngành Quản trị Kinh doanh.

 

Học viên tại buổi bảo vệ luận văn
Học viên tại buổi bảo vệ luận văn
Hầu hết các luận văn được hội đồng đánh giá cao bởi nội dung sát thực tế công việc và thể hiện sự nghiên cứu, làm việc nghiêm túc của học viên
Hầu hết các luận văn được hội đồng đánh giá cao bởi nội dung sát thực tế công việc và thể hiện sự nghiên cứu, làm việc nghiêm túc của học viên

Tại buổi bảo vệ, các học viên có thời gian từ 10-15 phút trình bày luận văn, trả lời các câu hỏi từ hội đồng cũng như có cơ hội thể hiện quan điểm, lập trường mình. Sau buổi bảo vệ, học viên thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh luận văn theo góp ý từ hội đồng chuyên môn.

 

data

 

Các học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh đã hoàn thành chương trình học tập. Dưới sự hướng dẫn khoa học của các thầy, cô, các học viên đã thực hiện luận văn một cách nghiêm túc. Kết quả có 21 luận văn bảo vệ thành công của các học viên ngành Quản trị kinh doanh được Hội đồng nhất trí thông qua và đánh giá là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

 

Ban Truyền thông