Trước tình hình thực tế Covid-19 đã lan rộng, diễn biến phức tạp và nguy hiểm như hiện nay, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) yêu cầu CB – GV – NV và học viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện “7K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế gồm: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế - Kiểm soát biên giới – Khu cách ly an toàn).

Thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn
Thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn

Toàn thể CB – GV – NV, học viên, sinh viên phải thực hiện khai báo y tế trước khi lên lớp, các trường hợp đi du lịch ngày 30/5 và 1/5 có đến các vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương, thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc và các nguyên tắc khác theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn trước khi vào trường
Kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn trước khi vào trường

Vì sức khỏe của cộng đồng, mỗi thành viên DLA cùng chung tay đẩy lùi đại dịch, đảm bảo sự an toàn cho mình, cho gia đình và người thân từ những hành động thiết thực nhất.

Hoàng Thi