Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương
Hội đồng khoa học xét duyệt đề cương

Ngày 03-4-2021, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ cho 27 học viên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Hội đồng xét duyệt đề cương gồm: TS. Đoàn Thị Hồng – Chủ tịch; TS. Trần Thị Kỳ - ủy viên và TS. Võ Đăng Khoa – Thư ký.

Toàn cảnh buổi bảo vệ đề cương
Toàn cảnh buổi bảo vệ đề cương

Trong buổi bảo vệ, học viên trình bày những nội dung dự kiến nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ của mình, cấu trúc các chương, các phương pháp nghiên cứu, nguồn số liệu, tài liệu tham khảo trong quá trình làm luận văn. Từ đó, hội đồng sẽ có những góp ý, đánh giá, bổ sung giúp cho đề cương của học viên được hoàn thiện. Học viên sẽ bám sát theo đề cương đã được hội đồng đồng ý thông qua để tiến hành viết luận văn thạc sĩ trong 6 tháng và sẽ bảo vệ trước hội đồng khi đạt đủ các điều kiện trong quá trình đào tạo, chuẩn đầu ra.

TS. Đoàn Thị Hồng – Chủ tịch hội đồng hướng dẫn các nội dung học viên cần lưu ý trong buổi bảo vệ
TS. Đoàn Thị Hồng – Chủ tịch hội đồng hướng dẫn các nội dung học viên cần lưu ý trong buổi bảo vệ

Các đề tài được hội đồng đánh giá cao, bám sát thực tiễn công tác và phù hợp với chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Bên cạnh đó, học viên cần chỉnh sửa một vài lỗi chính tả, hình thức trình bày, chi tiết hóa đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài,... theo góp ý từ hội đồng nhằm đảm bảo các học viên thực hiện viết luận văn được khả thi, mang ý nghĩa khoa học và hoàn thành kịp tiến độ.

Hoàng Thi