Để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV), từ ngày 6 đến 11-8-2012,  Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) triển khai “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa cho HSSV các khóa 3,4,5.

dai-hoc-long-an-sinh-hoat-cong-dan-dau-khoa (1)

Tân sinh viên dự Tuần lễ sinh hoạt đầu năm học

Qua tuần sinh hoạt sẽ giúp nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 – 2013; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Ban giám hiệu, Chi bộ Đảng phối hợp với Phòng quản lý Đào tạo-Công tác HSSV cùng các Khoa gặp gỡ sinh viên, giới thiệu với các em về những thành tựu nổi bật của DLA trong 5 năm qua; giới thiệu với các em về các chuyên ngành trường đang đào tạo, những quy định cần thiết cho tân sinh viên, chuẩn đầu ra.

dai-hoc-long-an-sinh-hoat-cong-dan-dau-khoa (2)

TS Lê Đình Viên-HT DLA giới thiệu về thành tựu của trường

Song song đó các em còn được quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; quán triệt phương hướng nhiệm vụ của chi bộ Đảng cơ sở, các nội dung ngành giáo dục địa phương và cả nước đang triển khai; thông tin định hướng chống hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của địa phương thời gian qua. Quán triệt nội dung tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu các Quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV và  một số nội dung công tác trọng tâm của năm học 2012 – 2013; giới thiệu về giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, giáo dục an toàn giao thông. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

dai-hoc-long-an-sinh-hoat-cong-dan-dau-khoa

Tân sinh viên nghe phổ biến Nghị quyết của Đảng về giáo dục đào tạo

          Các thông tin về công tác giáo dục thể chất và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; công tác y tế trường học; chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học năm học 2012 – 2013 cũng được phổ biến đến các em trong tuần lễ sinh hoạt này.

           “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa năm học 2012 – 2013 được trường chuẩn bị chu đáo nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao thông qua phương pháp : HSSV tập trung nghe nghe trình bày theo chuyên đề, có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt. 

 Ban Thông Tin (Thực hiện)

 

 

Các tin khác