Trong 2 ngày 21 và 22-12-2020, tại Trường Đại học Luật Tp.HCM, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã tham gia Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục khu vực phía Nam năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

data

Hội nghị dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, thay mặt lãnh đạo, chuyên viên công tác pháp chế, đại diện các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo của 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam; đại diện lãnh đạo, người làm công tác pháp chế, thư ký Hội đồng trường của Trường ĐHQG TPHCM, các trường thành viên của ĐHQG TPHCM, Đại học Huế, và Đại học Đà Nẵng, các trường đại học, cao đẳng sư phạm khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định: Công tác pháp chế có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của ngành. Mặc dù Nghị định số 55/2011/NĐ-CP không quy định cụ thể tổ chức pháp chế đối với các cơ sở giáo dục đại học. Nhưng căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT và dựa trên tình hình thực tế các cơ sở giáo dục đại học được giao quyền tự chủ ngày càng rộng rãi, ngày 24/7/2014, được sự ủng hộ của Bộ Tư pháp, Bộ GD&ĐT có Công văn số 3878/BGDĐT-PC hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.

Hội nghị xoay quanh các nội dung: Kỹ năng xây dựng pháp luật; Những điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019, Nghị định 84/2020/NĐ-CP; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các công tác pháp chế khác; Phổ biến, quán triệt Luật Giáo dục đại học, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, Nghị định 99/2019/NĐ-CP; Xây dựng các văn bản nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm; các vấn đề liên quan đến Hội đồng trường; Công tác pháp chế và các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Qua Hội nghị tập huấn, Trường DLA được cung cấp và trang bị một số thông tin cơ bản, được cập nhật mới nhất về kiến thức, kỹ năng công tác pháp chế và ứng dụng ngay trong quá trình công tác tại đơn vị.

Nguyễn Dương