Để xác định được hướng đi đúng đắn và có triển vọng, nghiêm túc và kỹ lưỡng trong từng đề tài luận văn cao học ngay từ những bước đầu tiên hình thành đề tài, Vừa qua (ngày 05-12-2020) Phòng Sau Đại học và Quan hệ quốc tế (SĐH&QHQT) thuộc Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã tổ chức bảo vệ đề cương luận văn cao học cho 13 học viên khóa 05 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

data

Trong buổi bảo vệ đề cương, các học viên trình bày những nội dung dự kiến nghiên cứu trong luận văn của mình: tên đề tài, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, tính mới của đề tài, phương pháp nghiên cứu, cấu trúc các chương, tài liệu tham khảo trong quá trình làm luận văn... Từ đó, hội đồng sẽ có những định hướng và nhận xét cho học viên chỉnh sửa, bổ sung đề cương cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo và thực tiễn công tác của học viên.

data

Với những hướng dẫn và góp ý từ hội đồng khoa học (TS. Đoàn Thị Hồng – Chủ tịch hội đồng, TS. Trần Thị Kỳ - Ủy viên và TS. Võ Đăng Khoa – Thư ký hội đồng) 13 học viên có đề cương bảo vệ được hội đồng thống nhất thông qua theo tinh thần đã góp ý chỉnh sửa.

data

 

Văn Thị