Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An vừa tổ chức bảo vệ Luận văn thạc sĩ cho 10 học viên ngành Quản trị Kinh doanh – khóa 1,2.

Tham dự Hội đồng bảo vệ Luận văn gồm có: GS.TS Trương Quang Vinh, TS. Trần Văn Đạt, TS. Phan Ngọc Trung, TS. Trần Thanh Toàn, TS. Lê Hoàng Vũ, ThS. Nguyễn Thanh Bình,....

Hội đồng bảo vệ chụp ảnh lưu niệm cùng học viên
Hội đồng bảo vệ chụp ảnh lưu niệm cùng học viên

Buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh diễn ra trong không khí nghiêm túc, mang tinh thần trao đổi học thuật. Mỗi học viên có 5-10 phút trình bày tóm tắt luận văn và trả lời các câu hỏi phản biện của Hội đồng. Các câu hỏi thẳng thắn giúp tác giả nhận ra khiếm khuyết, hạn chế của luận văn. Theo đánh giá của Hội đồng, các đề tài của học viên trong đợt bảo vệ luận văn tốt nghiệp lần này tuy còn những hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung thiết thực, bám sát thực tiễn và tập trung đúng lĩnh vực nghiên cứu.

Học viên Cao Hoàng Phương trình bày Luận văn trước Hội đồng
Học viên Cao Hoàng Phương trình bày Luận văn trước Hội đồng
Ts. Phan Ngọc Trung phản biện bài viết của học viên
Ts. Phan Ngọc Trung phản biện bài viết của học viên
Hội đồng làm việc nghiêm túc và công tâm tại buổi bảo vệ
Hội đồng làm việc nghiêm túc và công tâm tại buổi bảo vệ

Kết quả đánh giá chung, các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành bài Luận văn chuyên nghành Quản trị kinh doanh, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài. Tin tưởng rằng, các học viên sẽ ứng dụng được kiến thức mà mình tiếp thu được trong quá trình học tập được vào thực tiễn để phát triển quê hương, đất nước Việt Nam đi lên với các cường quốc trên thế giới.

Ban Thông tin