Ngày 6 và 7-6-2020, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An phối hợp cùng với Trường Đại học Vinh tổ chức buổi Bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế và ngành Kỹ thuật xây dựng khóa 26 cho 30 học viên, mỗi ngành bảo vệ đợt này có 15 học viên/ngành.

data
Hội đồng bảo vệ chụp ảnh lưu niệm
Hội đồng bảo vệ chụp ảnh lưu niệm

Buổi bảo vệ luận văn diễn ra trong không khí nghiêm túc và trao đổi. Mỗi học viên có 5-10 phút để thuyết trình đề tài và trả lời các câu hỏi phản biện từ bên Hội đồng. Đa phần các ý kiến phản biện của hội đồng giúp các học viên nhận ra khuyết điểm và hạn chế của bài Luận văn.

Hội đồng làm việc tập trung, nghiêm túc
Hội đồng làm việc tập trung, nghiêm túc

Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ đợt này, Hội đồng chấm luận văn đều nhận định tất cả luận văn đều có hình thức phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có tính sáng tạo, trình bày khoa học. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề mà đề tài đưa ra.

Học viên Nguyễn Ngọc Vệ, học viên ngành Quản lý Kinh tế thuyết trình bài Luận văn
Học viên Nguyễn Ngọc Vệ, học viên ngành Quản lý Kinh tế thuyết trình bài Luận văn

Kết quả đánh giá chung của Hội đồng, các luận văn của 2 ngành đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành bài Luận văn, vận dụng sâu sắc các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài. Tin tưởng rằng, các học viên sẽ ứng dụng được kiến thức mà mình tiếp thu được trong quá trình học tập được vào thực tiễn để phát triển quê hương, đất nước.

Ban thông tin