Ngày 28-5-2012, UBND tỉnh Long An đã có văn bản  số 1735/UBND-VX do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Phước ký,  đồng ý cho Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An hợp tác với Đại học Vinh  đào tạo thạc sĩ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặt tại Trường đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. Căn cứ nhu cầu người học, đào tạo chuyên ngành về quản lý giáo dục, khoa học cơ bản (Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tin học, Lịch sử, Địa lý…). Chi phí đào tạo do người học chi trả theo quy định hiện hành của Trường Đại học Vinh.

      Việc mở lớp, tuyển sinh đào tạo thạc sĩ phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục với sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và đúng qui định tại Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành qui định về đào tạo trình độ thạc sĩ và các quy định khác có liên quan.

 

Quế Lan (Thực hiện)

 

Các tin khác