Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, ngoài đào tạo bậc cử nhân, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) đã và đang đào tạo bậc sau đại học với các chuyên ngành: Tài Chính Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và Xây dựng. Bằng sự nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường cùng sự đầu tư hết mực cho giáo dục, các học viên sau khi tốt nghiệp hệ cao học đều gặt hái được nhiều thành công trong công việc và cuộc sống.

Được sự cho phép của Ban Giám hiệu Trường DLA, sáng ngày 21-9-2019, Phòng Sau Đại học và Quan hệ Quốc tế - Trường DLA đã tổ chức bảo vệ luận văn cho 14 học viên lớp 17CHTC1 khóa 3 đợt 2 và lớp 17CHTC2 khóa 4 đợt 2 ngành Tài chính Ngân hàng.

data
Học viên và 2 Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Tài chính Ngân hàng
Học viên và 2 Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Tài chính Ngân hàng

Để thuận lợi cho việc đánh giá, buổi bảo vệ luận văn được chia làm 2 hội đồng với sự tham gia của các nhà khoa học đầu ngành như: PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, GS.TS Trương Quang Vinh, TS. Đoàn Thị Hồng ,TS. Nguyễn Kim Phước, TS. Dương Ngọc Duyên, TS. Lê Hoàng Vũ, , TS. Phạm Văn Ơn, TS. Nguyễn Kim Chung, TS. Võ Đăng Khoa,....

Học viên trình bày luận văn một cách đầy đủ và ngắn ngọn
Học viên trình bày luận văn một cách đầy đủ và ngắn ngọn

Tại 2 hội đồng bảo vệ luận văn, sau khi nghe phần trình bày của các học viên, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện. Bên cạnh việc ghi nhận và đánh giáo cao các kết quả đã đạt được của các học viên, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và định hướng nghiên cứu tiếp theo của mỗi đề tài. Đánh giá về các đề tài tham gia bảo vệ đợt này, các hội đồng chấm luận văn đều nhận định tất cả luận văn đều có hình thức phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có tính sáng tạo, trình bày khoa học. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành đề tài, vận dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất ra các giải pháp ưu việt cho các vấn đề của đề tài đưa ra.

Hội đồng làm việc nghiêm túc
Hội đồng làm việc nghiêm túc

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Với những kiến thức đã thu được trong 2 năm học, các học viên có thể áp dụng kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

Ban Thông tin